Huisregels


Ik behandel uitsluitend op afspraak.

Op de eerste afspraak dient u het  volgende mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeraarspas
  • Eventuele medicijnlijst
  • Wanneer u een verwijskaart van de tandarts heeft ontvangen, dient u deze mee te nemen. Uiteraard kunt u ook zonder verwijzing bij mij terecht.


U wordt vriendelijk verzocht tijdig alle wijzigingen in uw persoonsgegevens of wijzigingen in uw verzekering door te geven. Veranderingen in uw medicijngebruik, het krijgen van medicijnen of het onder behandeling zijn van een specialist vereist in sommige gevallen aanpassing van de behandeling. Daarom is het belangrijk dat u mij daarvan op de hoogte stelt.


Mocht u verhinderd zijn voor een afspraak, dan kunt u deze tot 24 uur van tevoren telefonisch annuleren. Het inspreken van de voicemail is voldoende. Indien afspraken niet binnen gestelde termijn worden geannuleerd of worden vergeten, worden kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd en behandeling wat voor u was gereserveerd.


Rapportage tandarts. Omdat zowel de tandarts als de mondhygiënist bezig zijn met uw mond, is het voor een optimaal resultaat belangrijk dat er tussen beiden overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportagebrief aan de tandarts na afloop van de behandeling.

Voor klachten kunt u altijd bij mij terecht. Ik zal mijn best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is mijn streven om samen met u de klacht op te lossen. Nog ontevreden na het gesprek met mij? Maak dan gebruik van de NVM-klachtenregeling en meld de klacht bij de klachtenfunctionaris, een onafhankelijke bemiddelaar. Voor meer informatie klik op onderstaande website link.

https://www.skge.nl/klachtenprocedure


E-mailen
Bellen
Map
Info